Kancelaria Gospodarcza EGIDAPOL
                 

РУС                 
facebook - KancelariaEGIDA
youtube - KancelariaEGIDA

Misje gospodarcze

08.12.2016

SEMINARIUM: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCÓW
18.05.2017 r.  - Gdańsk 


09:00 – rejestracja Sala Konferencyjna Przystań Żabi Kruk ul. Żabi Kruk 15A                       ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
09:30 –
szkolenia: MODUŁ A
przerwa kawowa
11:30 – szkolenia: MODUŁ B
przerwa kawowa
13:30 -
szkolenia: MODUŁ C
przerwa kawowa
16:00 –
podsumowanie: MODUŁ D

Tematyka szkolenia

MODUŁ А - Procedura zatrudnienia cudzoziemca
1. Właściwość miejscowa spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.
2. Typy zezwoleń o pracę.
3. Wymagane dokumenty przy złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia.
4. Opłaty i terminy rozpatrzenia.
5. Przedłużenie zezwolenia.
6. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia.
7. Odmowa wydania zezwolenia.
(Odpowiedzi na pytania)

MODUŁ B - Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
1. Ustalenie rezydencji podatkowej.
2. Obowiązki informacyjne i ewidencyjne dla celów podatkowych.
3. Rodzaje umów i wynikające obowiązki podatkowe
4. Obowiązki pracodawca jako płatnika zaliczek 
5. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy.
(Odpowiedzi na pytania)

MODUŁ C - Aspekty ubezpieczeniowe zatrudnienia cudzoziemców
1. Właściwość miejscowa dla spraw związanych z ubezpieczeniem cudzoziemców
2. Opłacanie składek w Polsce.
3. Umowa o samodzielne opłacanie składek.
4. Ubezpieczenia społeczne, a podróż służbowa i oddelegowania
5. Wyjątki: zasady opłacania składek pracowników delegowanych lub wykonujących pracę na terytorium kilku państw.
(Odpowiedzi na pytania)

MODUŁ D - Konsultacje indywidualne

Edukacja gospodarcza