Kancelaria Gospodarcza EGIDAPOL
                 

РУС                 
facebook - KancelariaEGIDA
youtube - KancelariaEGIDA

Certyfikacja produktów

CERTYFIKACJA PRODUKTÓW UKRAINA                     BIAŁORUŚ
KAZACHSTAN              ROSJA


Certyfikat zgodności z  UkrSepro

Świadectwo Sanitarno-                   Higieniczne

Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego

Świadectwo Techniczne Państwowego Komitetu Budowlanego

Certyfikaty dla wykonawców usług budowlanych na terenie Ukrainy

Współpraca gospodarcza

CENTRUM WSPARCIA EKSPORTERÓWUKRAINA                        BIAŁORUŚ
KAZACHSTAN         AZERBEJDŻAN
ARMENIA                            GRUZJA
                     ROSJA           


Rejestracja firm

Zezwolenie na pracę

Odzyskiwanie środków

Pomoc prawna


Indywidualne wyjazdy biznesowe, targi, wystawy, konferencje na Ukrainie, Białorusi, Rosji i Kazachstanie

Strefa pracodawcy

Edukacja gospodarcza